Pomoc

REJESTRACJA

1. ZAKŁADANIE KONTA

Aby móc w pełni korzystać z serwisu aukcyjnego Ałta.pl, niezbędne jest zarejestrowanie się. W tym celu:
Kliknij w menu znajdujące się w prawnym górnym rogu na pozycję Rejestracja.
W zależności od tego, czy chcesz działać w serwisie jako osoba prywatna czy jako firma, podczas rejestracji wybierz odpowiadającą wybranemu typowi konta zakładkę.
Wypełnij wszystkie wymagane pola.
Po zakończeniu rejestracji otrzymasz potwierdzenie założenia konta na podany podczas rejestracji adres e-mail. Będzie on zawierał link potwierdzający dokonanie rejestracji. Kliknięcie na link, który otrzymałeś w e-mailu oznacza, że potwierdzasz założenie konta. 

2. OCHRONA I EDYCJA DANYCH OSOBOWYCH

Baza Użytkowników serwisu jest zbiorem danych chronionym przez Administratora. Serwis wykorzystuje dane Użytkowników jedynie w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu. Rejestrując się w serwisie Użytkownicy wyrażają zgodę na ujawnianie ich danych osobowych innym Użytkownikom w celu finalizacji transakcji.
 
Aktualizacja danych
Każdy użytkownik może aktualizować swoje dane po zarejestrowaniu. Zgodnie z Regulaminem Ałta.pl, każdy Użytkownik zobowiązany jest do zgłaszania zmian danych, które wskazane zostały w formularzu rejestracyjnym. W tym celu należy zalogować się do swojego konta i zmienić odpowiednie dane na prawidłowe, a następnie zapisać zmiany.
 
Usuwanie konta
Każdy Użytkownik może zgłosić wniosek o usunięcie danych z serwisu. W tym celu należy wysłać na adres e-mailowy  aukcje@interpolisa.pl wiadomość odpowiedniej treści,  w tytule wiadomości wpisując: „Wniosek o usunięcie konta”.

LOGOWANIE

Aby móc uczestniczyć w aukcjach należy zalogować się w serwisie. W celu zalogowania się do swojego konta należy:
Kliknąć w menu znajdujące się w prawnym górnym rogu na pozycję Logowanie.
Wpisać swój adres e-mail/login oraz hasło podane w trakcie rejestracji do serwisu, a następnie zatwierdzić logowanie. 

1. PROBLEMY Z LOGOWANIEM

W razie problemów w trakcie logowania upewnij się, że wpisałeś prawidłowy e-mail/login oraz hasło. W szczególności zwróć uwagę na:
- wielkość liter w loginie i haśle;
- znaki specjalne w haśle;
- zainstalowany układ klawiatury lub język (typowe ustawienie: język polski, klawiatura programisty);
- włączoną akceptację plików cookies.

Jeśli mimo sprawdzenia powyższych wymagań nadal nie możesz się zalogować, zgłoś do nas ten problem na nasz adres e-mail: aukcje@interpolisa.pl

Jeżeli na Twoim komputerze serwis nie funkcjonuje prawidłowo lub masz problemy z zalogowaniem się na swoje konto, sprawdź:
- włączoną obsługę Java Script;
- włączoną akceptację plików cookies;
- ustawienia programu typu Firewall (jeśli jest zainstalowany) – czy jego ustawienia nie blokują dostępu do stron;

2. ZMIANA LUB PRZYPOMNIENIE HASŁA

Jeśli zapomniałeś swojego hasła lub chciałbyś je zmienić:
1. Skorzystaj z linku 'Zapomniałeś hasła?'
2. Wpisz adres e-mail, który podałeś podczas rejestracji i postępuj zgodnie ze wskazówkami widocznymi na ekranie oraz w przesłanym e-mailu.

ZASADY SERWISU

Zasady działania portalu Ałta.pl opisane są w Regulaminie. Każdy Użytkownik serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z tym dokumentem oraz jego przestrzegania.
Zgodnie z Regulaminem, Administrator Aukcji może odmówić uczestnictwa w aukcji podmiotom, w szczególności takim, które w przeszłości nie wywiązały się ze swoich zobowiązań wobec
Ałta.pl bądź Sprzedających, w inny sposób naruszyły Regulamin lub nie przestrzegają bądź
naruszają inne przepisy prawa.

TRANSAKCJE

Transakcje w serwisie Ałta.pl odbywają się wyłącznie poprzez aukcje, których przebieg opisany jest w Regulaminie.
Cennik stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu i wygląda następująco:
 
 

OPŁATY REGULAMINOWE

 

Opłata aukcyjna pobierana od Kupującego (Nabywcy) w wypadku wygrania aukcji
(zaoferowania najwyższej ceny w momencie zakończenia licytacji)

Cena sprzedaży brutto

Opłata aukcyjna netto

1,00 – 2.000,00 PLN

100,00 PLN

2.001,00 – 5.000,00 PLN

300,00 PLN

5.000,01 – 25.000,00 PLN

500,00 PLN

25.000,01 – 50.000,00 PLN

750,00 PLN

50.000,01 – 100.000,00 PLN

1.000,00 PLN

Powyżej 100.000,01 PLN

2.000,00 PLN

Sposób czytania tabeli:
Przykład – 1.000,01 PLN oznacza jeden tysiąc złotych jeden grosz

 
 

Tytułem

Zobowiązany

Wysokość opłaty

Opis

Opłata parkingowa za nieodebranie pojazdu

Kupujący (Nabywca)

50,00 PLN netto

Opłata naliczana w przypadku nieodebrania pojazdu w terminie 7 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Sprzedającego możliwości jego odbioru, za każdą rozpoczętą dobę  przechowywania każdego Pojazdu